Termékek Menü

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

(Érvényes: 2016. május 20-tól)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, vásárlását megelőzően olvassa el  az Általános Szerződési Feltételeinket és  és csak akkor vásárolja meg termékeinket/szolgáltatásainkat amennyiben magára nézve elfogadhatónak találja a leírtakat, továbbá minden pontjával egyetért. A webshopon történő rendeléssel a www.minniemes.com oldal  Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

Szolgáltató adatai


A szolgáltató neve: Szilágyi Melinda E.V.

A szolgáltató székhelye: 1157. Budapest, Erdőkerülő u. 20. 9.37.

A szolgáltatóelektronikus levelezési címe:minniemesweb@gmail.com

Adószáma: 67634969-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Igazságügyi Minisztérium

Telefonszáma:+36204896619

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 50528415

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:Shoprenter.hu Kft. ,4028.Debrecen,Kassai út 129.  info@shoprenter.hu

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2016. május 19. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szerzői jogok


A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szilágyi Melinda E.V.a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


A www.minniemes.com webáruház saját tervezésű gyermekruhákat, női és férfi valamint kisállat ruházatot kínál vásárlói számára. A ruhák hazai készítésűek, hazai, jó minőségű méteráruk felhasználásával készülnek.


A megjelenített termékeket kizárólag online, a www.minniemes.com webáruházon keresztül lehet megvásárolni.

A kínált termékek és szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

  • Lány ruházat
  • Fiú ruházat
  • Női ruházat
  • Kisállat ruházat


A termékek/szolgáltatások mellett feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót. 

Rendelés menete


A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9 és 22 óra között.

A megrendelését követően automatikus visszaigazoló elektronikus üzenetet küld rendszerünk , mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés, illetve regisztráció során megadott adatokat, a rendelési adatokat, rendelés beérkezésének dátumát, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit és az Ön által választott szállítási és fizetési módot.

A megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül és távollevők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi.

Amennyiben ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (ld: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent, vagyis Ön mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, nem köteles megvásárolni a terméket.

Fizetés módja


A megrendelt terméket a következő módokon fizetheti ki:

Készpénzes kifizetés: személyes átvételkor készpénzben, készpénz számla ellenében.

Banki átutalással: Ebben az esetben a termék, annak vételárának és szállítási árának kiegyenlítése után kerül postázásra. Az utalást a következő bankszámlaszámra teheti meg:

Szilágyi Melinda K&H Bank Zrt. 10401945-86767152-77871000


Bankszámlára történő befizetéssel: ebben az esetben, legyen szíves a megrendelés és szállítás díjának összegát befizetni az alábbi bankszámlaszámra: Szilágyi Melinda K&H Bank Zrt. 10401945-86767152-77871000

A számlát minden esetben a csomag tartalmazza!

Megrendelések kiszállítása, termék átvétele


Szállítási határidő


A webáruházban található termékek kizárólag rendelésre készülnek el az Ön által megadott méretre, így a megrendelés beérkezését követően rendelése továbbításra kerül a varrodába ahol legkésőbb 7munkanap alatt elkészül a termék melyet csomagolunk és 1 munkanapnap alatt postázunk. A megrendelés beérkezésétől számított legkésőbb 8 munkanapon belül vállaljuk a szállítást.

Amennyiben a 8 napot meghaladóan tudnánk teljesíteni a postázást, úgy elektronikus üzenet formájában értesítjük a megrendelőt.

Általános teljesítési határidő:

- banki átutalás illetve bankszámlára történő befizetés esetén a pénz beérkezését követő 8 munkanap.

Egyes fizetési módoknál előfordulhatnak plusz költségek, melynek összegét a rendszer automatikusan hozzáadja megrendelésének értékéhez.

-   utánvét esetén plusz 390 Ft,

Választhat személyes átvételt, emailben előre leegyeztetett időpontban tudja átvenni a terméket.

Szállítás módja

Személyes átvétel estén ingyenes! Előzőleg időpont egyeztetés céljából, kérem írjon üzenetet a: minniemesweb@gmail.com email címre.

 A személyes átvételi pont címe: Ildikó Ruhajavító 1134 Budapest Gidófalvy utca 31.

GLS futárszolgálata munkanapokon szállítja ki a csomagokat 8- 17 óra között. Kérjük hogy olyancímet adjon meg, ahol biztosan át tudja venni a terméket ebben az időintervellumban.

A csomag, futárszolgálatnak történő átadásáról emailben értesítjük Önt. Ez esetben az értesítést követő napon kerül sor az Ön által megadott címre a kiszállítás.
      
Szállítási díj : 1120 Ft ,-

Utánvét díja:

20 000 Ft-ig  …………  390 Ft,-

50 000 Ft-ig …………. 530 Ft ,-


   Kérjük amennyiben a csomag sérült, ne vegye át, kérje jegyzőkönyv felvételét a futártól! Utólagos reklamációt jegyzőkönyv hiányában nem fogadunk el! 

Elállás joga

 
Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II.26) Korm. rendelet szerint a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik, tehát a termék Szilágyi Melinda E.V.címére (1157 Budapest Erdőkerülő utca 20.) történő visszaküldésének költségét Önnek kell kifizetnie, azonban ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.  A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Elállási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi..

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1157 Budapest Erdőkerülő utca 20. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. A termék vételárát azonban a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik, ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.   A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ruházat/fotózás

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Panaszügyintézés

Panaszügyintézés helye

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Szilágyi Melinda E.V. 1157 Budapest Erdőkerülő utca 20.
Telefonszám: +36204896619
E-mail: minniemesweb@gmail.com

A beérkezett panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és elektronikus úton megválaszoljuk. Amennyiben Ön a panasz kivizsgálásának eredményével nem ért egyet panasszal fordulhat a Békéltető testülethez.
 

A vállalkozás székhelye szerinti Békéltető testület:

Neve: Budapesti Békéltető Testület

Székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Budapest, 2016. május 20